Vraagstelling laureaat Peter van Straaten

Twee thema’s liggen laureaat Peter van Straaten na aan het hart.
Het eerste thema betreft het onderscheid tussen hoge en lage kunst, waarbij hij het gevoel heeft dat het idee van “lage kunst” niet bestaat. Het tweede thema is zijn zorg dat ‘de kunst in handen van de managers komt’.

Freshbits Internet Communicatie