2002

Laudatio Michaël Zeeman

De Gouden Ganzenveer is geen literaire prijs, maar een erkenning van een grote inzet voor het geschreven en gedrukte woord in een multimediale samenleving. Zo gezien is het niet vreemd dat de redactie van het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad of het Letterkundig Museum tot de prijswinnaars hebben gehoord, zoals ook journalisten als H.J.A. Hofland of auteurs als L. de Jong.

Naar zijn aard is de Gouden Ganzenveer eveneens geen prijs die voor één bijzonder werk of een unieke prestatie wordt gegeven, maar voor een inzet en betrokkenheid gedurende lange tijd. Een aanmoedigingsprijs is het dus ook niet, maar hopelijk wel een bemoedigingsprijs die de laureaat zal stimuleren nog lang op de beloonde weg voort te gaan.

Dat gezegd zijnde werd het voor de leden van de Academie De Gouden Ganzenveer steeds minder moeilijk het met elkaar eens te worden over de laureaat voor het jaar 2002. Het is Michaël Zeeman geworden, writer-at-large voor de Volkskrant, eerder al chef van de kunstredactie van die krant, presentator van het televisieprogramma Zeeman met boeken, veel gevraagd voorzitter van forums en debatten, journalist, auteur van een aantal boeken en docent aan de Universiteit van Amsterdam. Op het eerste gezicht lijkt het erop dat de Academie de Nederlandse Reich Ranicki heeft weten te vinden, maar niet alleen is Zeeman met zijn 44 jaar bijna de helft jonger, zijn gebied van interesse is zeker twee keer zo breed. Filosofie, kunst, cultuurpolitiek, geschiedenis hebben evenzeer zijn aandacht als het gebied van de literatuur en op Radio 4 heeft hij zich inmiddels gemanifesteerd als een kritische beoordelaar van klassieke muziek.

De veelzijdigheid van zijn belangstelling, de zichtbaarheid in de media en het uitgesproken karakter van zijn oordeel brengen met zich mee dat Michaël Zeeman vaker jurylid en uitreiker van prijzen is dan laureaat, al kreeg hij tien jaar geleden de C. Buddinghprijs voor zijn dichtbundel Beeldenstorm, een bepaald voorspellende titel gezien de ontwikkeling die hij daarna zou doormaken.

De Gouden Ganzenveer is naar ons idee zeer op zijn plaats bij iemand die tot de vaandeldragers van het geschreven en gedrukte woord behoort, maar ook mede vorm geeft aan de betere uitingen van de multimediale samenleving. Op 18 april zal hem de prijs worden uitgereikt als afsluiting van een Academiedebat over het door Michaël Zeeman voorgestelde thema over de aard en toekomst van de Nederlandse identiteit.

Freshbits Internet Communicatie