Persbericht

Nieuwe leden Academie De Gouden Ganzenveer

Maarten Asscher, schrijver/directeur Athenaeum Boekhandel, Thecla Bodewes, directeur/eigenaar Scheepswerven Bodewes, Scheepswerf De Kaap en Maritima Green Technology en Frits van Oostrom, schrijver/ universiteitshoogleraar UU zijn toegetreden tot de Academie De Gouden Ganzenveer.

Lees meer

Over de prijs

De Gouden Ganzenveer is een culturele prijs.

De prijs wordt - zo mogelijk jaarlijks - toegekend aan een persoon of instituut vanwege zijn of haar grote betekenis voor het geschreven en gedrukte woord in Nederland. Het bestuur van de stichting heeft de selectie van de kandidaten en de besluitvorming over de laureaat in handen gegeven van Academie De Gouden Ganzenveer.

De Academieleden zijn afkomstig uit de wereld van cultuur, politiek, wetenschap en bedrijfsleven.

Lees verder

Academie en Bestuur

Academie 2014

Prof. dr. P. Schnabel (voorzitter), universiteitshoogleraar UU

A. Aboutaleb Ing, burgemeester gemeente Rotterdam

Mr. M.W.B. Asscher, schrijver en directeur Athenaeum Boekhandel

Mevrouw T.E. Bodewes, directeur/eigenaar Scheepswerven Bodewes, Scheepswerf De Kaap en Maritima Green Technology

Mr. M.J. Cohen, oud-burgemeester gemeente Amsterdam

Prof.dr. R.H. Dijkgraaf, director and Leon Levy Professor, Institute for Advanced Study, Princeton, USA 

Mevrouw drs. A.Ch. van Es, wethouder GroenLinks te Amsterdam

Mevrouw ir. F.M.J. Houben, founding partner Mecanoo architecten

T. Lanoye, schrijver

Mevrouw drs. M.J.A. Luyten, journalist en schrijver

Mevrouw prof. dr. M.T.C. Mathijsen-Verkooijen, em. hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde UvA

 

Mr. drs. A. Nicolai, directeur DSM Nederland

Mevrouw J. van Nieuwenhoven, fractievoorzitter PvdA gemeente Den Haag

Mevrouw drs. N. Noordervliet, schrijfster

Prof. dr. F. P. van Oostrom, schrijver en universiteitshoogleraar UU

Mevrouw C.R. Polak, journalist/presentator

Prof. dr. A.H.G. Rinnooy Kan, universiteitshoogleraar UvA

P. Rosenmöller, voorzitter VO-raad

Mevrouw mr. W. Sorgdrager, lid Raad van State

Mevrouw G.A. Verbeet, voormalig voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal

R. Nasr, laureaat 2013

Bestuur

Mevrouw G.M. Nefkens, voorzitter

J.A. Boom  M.Sc., penningmeester

M.E.J.M. Lannoo

Mevrouw drs. J.A.B. Leppink

E.W. Veen

 

Secretaris

Mevrouw A. Visser, Visser's latijn

Freshbits Internet Communicatie