Presentatie

Presentatie Gouden Ganzenveer-uitgave en ontwerpwedstrijd

De speciale uitgave Gouden Ganzenveer 2016 Xandra Schutte wordt donderdag 15 september a.s. bij Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam gepresenteerd.

 

De bundel is het 10e en tevens laatste boekje van studio Piet Gerards Ontwerpers uit Amsterdam. Daar de Gouden Ganzenveer met de publicaties niet alleen de laureaten in het zonnetje wil zetten maar ook de aandacht wil vestigen op vormgeving en grafische productie in de traditie van de Lage Landen is besloten een wedstrijd te organiseren onder sinds 2011 afgestudeerde vormgevers.

 

Acht genomineerden uit Nederland en Vlaanderen hebben hun proeve van bekwaamheid voor een Gouden Ganzenveer-uitgave ingediend. Er is aan hun werk en dat van Piet Gerards Ontwerpers een kleine expositie gewijd die kan worden bezichtigd van 6 t/m 18 september a.s. Op 15 september wordt tevens de winnaar bekendgemaakt die de opdracht zal krijgen de Gouden Ganzenveer –uitgave 2017 vorm te geven.

Persbericht

Nieuwe leden Academie en bestuur Gouden Ganzenveer

Herman Van Rompuy, gasthoogleraar KU Leuven en voormalig Voorzitter van de Europese Raad, en Wiebe Draijer, CEO Rabobank treden met ingang van het nieuwe jaar toe tot de Academie De Gouden Ganzenveer.

Lees verder

Persbericht

Gouden Ganzenveerlaureaat 2016: Xandra Schutte

Aan Xandra Schutte, journalist en hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer is de Gouden Ganzenveer 2016 toegekend.  Gerdi Verbeet, Academievoorzitter De Gouden Ganzenveer maakte de laureaat bekend in het programma Opium TV.

Lees verder

Over de prijs

De Gouden Ganzenveer is een culturele prijs.

De prijs wordt - zo mogelijk jaarlijks - toegekend aan een persoon of instituut vanwege zijn of haar grote betekenis voor het geschreven en gedrukte woord in de Nederlandse taal. Het bestuur van de stichting heeft de selectie van de kandidaten en de besluitvorming over de laureaat in handen gegeven van Academie De Gouden Ganzenveer.

De Academieleden zijn afkomstig uit de wereld van cultuur, politiek, wetenschap en bedrijfsleven.

Lees verder

Academie en Bestuur

Academie 2016

Mevrouw G. A. Verbeet (voorzitter), voormalig voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal

A. Aboutaleb Ing, burgemeester gemeente Rotterdam

Dr. mr. M.W.B. Asscher, schrijver en directeur Athenaeum Boekhandel

Mevrouw T.E. Bodewes, directeur/eigenaar Scheepswerven Bodewes, Scheepswerf De Kaap en Maritima Green Technology

Prof. dr. F.M. Doorman, filosoof, dichter en essayist

Ir. W. Draijer MBA, CEO Rabobank

Mevrouw drs. A.Ch. van Es, voorzitter nationale UNESCO-commissie

Mevrouw dr. S. Jensen, schrijfster en filosofe

T. Lanoye, schrijver

Mevrouw drs. M.J.A. Luyten, journalist en schrijver


 

Mr. drs. A. Nicolai, directeur DSM Nederland

Mevrouw drs. N. Noordervliet, schrijfster

Prof. dr. F. P. van Oostrom, schrijver en universiteitshoogleraar UU

Mevrouw C.R. Polak, journalist/presentator

P. Rosenmöller, voorzitter VO-raad

D.W. Sickinghe, managing partner Fortino Capital

Prof. dr. H.A. Van Rompuy, gasthoogleraar KU Leuven en voormalig Voorzitter van de Europese Raad

Mr. G.L. Mak, laureaat 2015

Bestuur

Mevrouw G.M. Nefkens, voorzitter

K.F. Clement, penningmeester

C. A. Herschdorfer

drs. E.A. van Ingen

Mevrouw drs. J. Kiers

 

Secretaris

Mevrouw A. Visser, Visser's latijn

Freshbits Internet Communicatie