Persbericht

Judikje Kiers is toegetreden tot het bestuur

Judikje Kiers, directeur van het Bijbels Museum en Ons’ Lieve Heer op Solder is toegetreden tot het bestuur van de Stichting De Gouden Ganzenveer.

Lees verder

Persbericht

Gouden Ganzenveer laureaat 2015: Geert Mak

Aan de journalist en schrijver Geert Mak is de Gouden Ganzenveer 2015 toegekend.

Paul Schnabel maakte bij zijn afscheid als voorzitter van de Academie De Gouden Ganzenveer de laureaat bekend.

Lees verder

Persbericht

Gerdi Verbeet: voorzitter Academie De Gouden Ganzenveer

Gerdi Verbeet is benoemd tot voorzitter van de Academie De Gouden Ganzenveer. Zij volgt Paul Schnabel op die terugtreedt vanwege het eindigen van de zittingstermijn. 

Lees verder

Speciale uitgave

Gouden Ganzenveer 2014 David Van Reybrouck

De bundel bevat naast een weerslag van het tweegesprek tussen de laureaat en Herman Van Rompuy, de laudatio en een uitgebreid portret van Van Reybrouck een bijlage met een grafische vertaling van Van Reybroucks Europese hymne.

Bestel hier

Over de prijs

De Gouden Ganzenveer is een culturele prijs.

De prijs wordt - zo mogelijk jaarlijks - toegekend aan een persoon of instituut vanwege zijn of haar grote betekenis voor het geschreven en gedrukte woord in Nederland. Het bestuur van de stichting heeft de selectie van de kandidaten en de besluitvorming over de laureaat in handen gegeven van Academie De Gouden Ganzenveer.

De Academieleden zijn afkomstig uit de wereld van cultuur, politiek, wetenschap en bedrijfsleven.

Lees verder

Academie en Bestuur

Academie 2015

Mevrouw G. A. Verbeet (voorzitter), voormalig voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal

A. Aboutaleb Ing, burgemeester gemeente Rotterdam

Mr. M.W.B. Asscher, schrijver en directeur Athenaeum Boekhandel

Mevrouw T.E. Bodewes, directeur/eigenaar Scheepswerven Bodewes, Scheepswerf De Kaap en Maritima Green Technology

Mevrouw drs. A.Ch. van Es, voorzitter nationale UNESCO-commissie

T. Lanoye, schrijver

Mevrouw drs. M.J.A. Luyten, journalist en schrijver


 

Mr. drs. A. Nicolai, directeur DSM Nederland

Mevrouw drs. N. Noordervliet, schrijfster

Prof. dr. F. P. van Oostrom, schrijver en universiteitshoogleraar UU

Mevrouw C.R. Polak, journalist/presentator

P. Rosenmöller, voorzitter VO-raad

Dr. D. G. Van Reybrouck, laureaat 2014

Bestuur

Mevrouw G.M. Nefkens, voorzitter

J.A. Boom  M.Sc., penningmeester

K.F. Clement

Mevrouw drs. J.A.B. Leppink

Mevrouw drs. J. Kiers

 

Secretaris

Mevrouw A. Visser, Visser's latijn

Freshbits Internet Communicatie