Persbericht

Gouden Ganzenveer 2017: Arnon Grunberg

De Academie De Gouden Ganzenveer kent de Gouden Ganzenveer 2017 per acclamatie toe aan de literaire duizendpoot Arnon Grunberg.  Gerdi Verbeet, Academievoorzitter De Gouden Ganzenveer maakte de laureaat bekend in het tv-programma JINEK.

Lees verder

Persbericht

Nieuw lid Academie De Gouden Ganzenveer

Arendo Joustra, hoofdredacteur van Elsevier is toegetreden tot de Academie De Gouden Ganzenveer.

De Academieleden worden op persoonlijke titel benoemd en zijn afkomstig uit de wereld van cultuur, wetenschap, politiek of bedrijfsleven. Jaarlijks kent de Academie de Gouden Ganzenveer toe waarmee zij het belang van het geschreven woord in een multimediale samenleving onder de aandacht brengt. Lees verder

Persbericht

Gouden ereveertje en vormgeving speciale Gouden Ganzenveer-boekuitgaven

Grafisch ontwerper Piet Gerards kreeg door Academievoorzitter Gerdi Verbeet een gouden ereveertje opgespeld bij de presentatie van zijn tiende en laatste speciale uitgave Gouden Ganzenveer 2017 Xandra Schutte.

Het bestuur van de Gouden Ganzenveer is Gerards erkentelijk voor de zich typografisch zo onderscheidende publicaties in de reeks over de laureaten en hun werk. Zijn boekuitgaven hebben de betekenis van de jaarlijkse prijs extra glans gegeven. Lees verder

Presentatie

Speciale uitgave Gouden Ganzenveer 2016 Xandra Schutte

Op donderdag 15 september is de speciale uitgave Gouden Ganzenveer 2016 Xandra Schutte bij Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam gepresenteerd. De bundel is vanaf die datum in de boekhandel te koop of via deze website te bestellen. De uitgave kan ook gratis worden gedownload.

 

De bundel is het 10e en tevens laatste boekje van studio Piet Gerards Ontwerpers uit Amsterdam. Daar de Gouden Ganzenveer met de publicaties niet alleen de laureaten in het zonnetje wil zetten maar ook de aandacht wil vestigen op vormgeving en grafische productie in de traditie van de Lage Landen is besloten een wedstrijd te organiseren onder sinds 2011 afgestudeerde vormgevers.

 

Acht genomineerden uit Nederland en Vlaanderen hebben hun proeve van bekwaamheid voor een Gouden Ganzenveer-uitgave ingediend. Er is aan hun werk en dat van Piet Gerards Ontwerpers een kleine expositie gewijd die kan worden bezichtigd van 6 t/m 18 september a.s. Op 15 september wordt tevens de winnaar bekendgemaakt die de opdracht zal krijgen de Gouden Ganzenveer –uitgave 2017 vorm te geven.

Over de prijs

De Gouden Ganzenveer is een culturele prijs.

De prijs wordt - zo mogelijk jaarlijks - toegekend aan een persoon of instituut vanwege zijn of haar grote betekenis voor het geschreven en gedrukte woord in de Nederlandse taal. Het bestuur van de stichting heeft de selectie van de kandidaten en de besluitvorming over de laureaat in handen gegeven van Academie De Gouden Ganzenveer.

De Academieleden zijn afkomstig uit de wereld van cultuur, politiek, wetenschap en bedrijfsleven.

Lees verder

Academie en Bestuur

Academie 2017

Mevrouw G. A. Verbeet (voorzitter), voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei

Dr. mr. M.W.B. Asscher, schrijver en directeur Athenaeum Boekhandel

Mevrouw T.E. Bodewes, directeur/eigenaar Scheepswerven Bodewes, Scheepswerf De Kaap en Maritima Green Technology

Prof. dr. F.M. Doorman, filosoof, dichter en essayist

Ir. W. Draijer MBA, CEO Rabobank

Mevrouw drs. A.Ch. van Es, voorzitter nationale UNESCO-commissie

Mevrouw dr. S. Jensen, schrijfster en filosofe

J.A.S. Joustra, hoofdredacteur Elsevier

T. Lanoye, schrijver

Mevrouw drs. M.J.A. Luyten, journalist en schrijver


 

Prof. dr. F. P. van Oostrom, schrijver en universiteitshoogleraar UU

Mevrouw C.R. Polak, journalist/presentator

P. Rosenmöller, voorzitter VO-raad

D.W. Sickinghe, managing partner Fortino Capital

Prof. dr. H.A. Van Rompuy, gasthoogleraar KU Leuven en voormalig Voorzitter van de Europese Raad

Mevrouw X. Schutte, laureaat 2016

Bestuur

Mevrouw G.M. Nefkens, voorzitter

C. A. Herschdorfer

drs. E.A. van Ingen

Mevrouw drs. J. Kiers

J.P.M. de Koning

 

Secretaris

Mevrouw A. Visser, Visser's latijn

Freshbits Internet Communicatie