2015

Gouden Ganzenveer 2015

Bekendmaking Gouden Ganzenveer 2015: zondag 11 januari a.s.
De uitreiking vindt plaats op donderdag 16 april in hotel The Grand, Amsterdam

Speciale uitgave

Gouden Ganzenveer 2014 David Van Reybrouck

De bundel bevat naast een weerslag van het tweegesprek tussen de laureaat en Herman Van Rompuy, de laudatio en een uitgebreid portret van Van Reybrouck een bijlage met een grafische vertaling van Van Reybroucks Europese hymne.

Bestel hier

Persbericht

Bestuursuitbreiding Gouden Ganzenveer

Koen Clement, CEO WPG Uitgevers is toegetreden tot het bestuur van de Stichting De Gouden Ganzenveer.

Lees het hele persbericht

Over de prijs

De Gouden Ganzenveer is een culturele prijs.

De prijs wordt - zo mogelijk jaarlijks - toegekend aan een persoon of instituut vanwege zijn of haar grote betekenis voor het geschreven en gedrukte woord in Nederland. Het bestuur van de stichting heeft de selectie van de kandidaten en de besluitvorming over de laureaat in handen gegeven van Academie De Gouden Ganzenveer.

De Academieleden zijn afkomstig uit de wereld van cultuur, politiek, wetenschap en bedrijfsleven.

Lees verder

Academie en Bestuur

Academie 2014

Prof. dr. P. Schnabel (voorzitter), universiteitshoogleraar UU

A. Aboutaleb Ing, burgemeester gemeente Rotterdam

Mr. M.W.B. Asscher, schrijver en directeur Athenaeum Boekhandel

Mevrouw T.E. Bodewes, directeur/eigenaar Scheepswerven Bodewes, Scheepswerf De Kaap en Maritima Green Technology

Mr. M.J. Cohen, oud-burgemeester gemeente Amsterdam

Prof.dr. R.H. Dijkgraaf, director and Leon Levy Professor, Institute for Advanced Study, Princeton, USA 

Mevrouw drs. A.Ch. van Es, wethouder GroenLinks te Amsterdam

Mevrouw ir. F.M.J. Houben, founding partner Mecanoo architecten

T. Lanoye, schrijver

Mevrouw drs. M.J.A. Luyten, journalist en schrijver

Mevrouw prof. dr. M.T.C. Mathijsen-Verkooijen, em. hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde UvA

 

Mr. drs. A. Nicolai, directeur DSM Nederland

Mevrouw J. van Nieuwenhoven, fractievoorzitter PvdA gemeente Den Haag

Mevrouw drs. N. Noordervliet, schrijfster

Prof. dr. F. P. van Oostrom, schrijver en universiteitshoogleraar UU

Mevrouw C.R. Polak, journalist/presentator

Prof. dr. A.H.G. Rinnooy Kan, universiteitshoogleraar UvA

P. Rosenmöller, voorzitter VO-raad

Mevrouw mr. W. Sorgdrager, lid Raad van State

Mevrouw G.A. Verbeet, voormalig voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal

R. Nasr, laureaat 2013

Bestuur

Mevrouw G.M. Nefkens, voorzitter

J.A. Boom  M.Sc., penningmeester

K.F. Clement

Mevrouw drs. J.A.B. Leppink

E.W. Veen

 

Secretaris

Mevrouw A. Visser, Visser's latijn

Freshbits Internet Communicatie