Persbericht

Academie De Gouden Ganzenveer kent Gouden Ereveer toe

Pieter Steinz, directeur van het Nederlands Letterenfonds ontving vandaag uit handen van voorzitter Paul Schnabel een gouden ereveertje.

De Academie De Gouden Ganzenveer kent Pieter Steinz dit veertje toe omdat hij literatuur, Nederlandse én buitenlandse, op een onnavolgbare manier in een nieuw soort literatuurgeschiedenis geplaatst heeft. 
Lees meer

2014

Gouden Ganzenveer 2014

Bekendmaking laureaat Gouden Ganzenveer 2014 op zondag 5 januari a.s. in het programma Kunststof TV, Ned. 2, 18.05 uur
Lees meer... 
 

Uitreiking donderdag 24 april in hotel The Grand, Amsterdam

Over de prijs

De Gouden Ganzenveer is een culturele prijs.

De prijs wordt - zo mogelijk jaarlijks - toegekend aan een persoon of instituut vanwege zijn of haar grote betekenis voor het geschreven en gedrukte woord in Nederland. Het bestuur van de stichting heeft de selectie van de kandidaten en de besluitvorming over de laureaat in handen gegeven van Academie De Gouden Ganzenveer.

De Academieleden zijn afkomstig uit de wereld van cultuur, politiek, wetenschap en bedrijfsleven.

Lees verder

Academie en Bestuur

Academie 2014

Prof. dr. P. Schnabel (voorzitter), universiteitshoogleraar UU

A. Aboutaleb Ing, burgemeester gemeente Rotterdam

Mr. M.J. Cohen, oud-burgemeester gemeente Amsterdam

Prof.dr. R.H. Dijkgraaf, director and Leon Levy Professor, Institute for Advanced Study, Princeton, USA 

Mevrouw drs. A.Ch. van Es, wethouder GroenLinks te Amsterdam

Mevrouw ir. F.M.J. Houben, founding partner Mecanoo architecten

T. Lanoye, schrijver

Mevrouw drs. M.J.A. Luyten, journalist en schrijver

Mevrouw prof. dr. M.T.C. Mathijsen-Verkooijen, em. hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde UvA

 

Mr. drs. A. Nicolai, directeur DSM Nederland

Mevrouw J. van Nieuwenhoven, fractievoorzitter PvdA gemeente Den Haag

Mevrouw drs. N. Noordervliet, schrijfster

Mevrouw C.R. Polak, journalist/presentator

Prof. dr. A.H.G. Rinnooy Kan, universiteitshoogleraar UvA

P. Rosenmöller, voorzitter VO-raad

Mevrouw mr. W. Sorgdrager, lid Raad van State

Mevrouw G.A. Verbeet, voormalig voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal

R. Nasr, laureaat 2013

Bestuur

Mevrouw G.M. Nefkens, voorzitter

J.A. Boom  M.Sc., penningmeester

M.E.J.M. Lannoo

Mevrouw drs. J.A.B. Leppink

E.W. Veen

 

Secretaris

Mevrouw A. Visser, Visser's latijn

Freshbits Internet Communicatie