Download foto's`

 

Els Snick

Download

 

Mark Schaevers

Download

 

 

PERSBERICHT

19 oktober 2018

Nieuwe Vlaamse leden in Academie De Gouden Ganzenveer

Els Snick, vertaler en literatuurwetenschapper en Mark Schaevers,  journalist en auteur zijn toegetreden tot de Academie De Gouden Ganzenveer.

 

De Academieleden worden op persoonlijke titel benoemd en zijn afkomstig uit de wereld van cultuur, wetenschap, politiek of bedrijfsleven. Jaarlijks kent de Academie de culturele prijs toe waarmee zij het belang van het geschreven en gedrukte woord in de Nederlandse taal onder de aandacht brengt.

 

De Zuid-Afrikaanse dichter en schrijver Antjie Krog is de Gouden Ganzenveer laureaat 2018.

 

Uitgebreide informatie is te vinden op www.goudenganzenveer.nl

 

De Gouden Ganzenveer wordt financieel mede mogelijk gemaakt door CB, De Nederlandsche Bank, Koninklijke Boom uitgevers, Uitgeverij Nieuw Amsterdam, de Taalunie, VBK uitgevers en WPG Uitgevers.

 

Noot aan de redactie:

Voor nadere informatie over de Gouden Ganzenveer, de Academie en haar laureaten kunt u zich wenden tot Annechien Visser, secretaris

T  020 4752053

E  a.visser@visserslatijn.com

W www.goudenganzenveer.nl

Freshbits Internet Communicatie